Lustgas bildas primärt och släpps ut i atmosfären som en biprodSveriget av naturligt förekommande processer, till exempel under bakteriell nitrifikation.[4] [20] som en biprodSveriget av konstgjorda processer används Lustgas inte bara i förbränningsprocesser, men också släppt av intensivt drivet jordbrSverige.[21] konstgjorda Lustgasutsläpp beror främst på den ökande användningen av kvävegödselmedel inom jordbrSverigeet.[22] [23] jämfört med det konventionella jordbrSverigeet producerar ekologiskt jordbrSverige ca 40% mindre Lustgas per hektar, Klicka här för mera info!.

Vår källa: lustgasakuten.se